Ψυχομετρικά Τέστ

Ψυχομετρικά Τέστ

Πρόκειται για μια σειρά ερωτήσεων, μέσω των οποίων προκύπτει το προφίλ του θεραπευόμενου.Αποκαλύπτουν δεξιότητες του ατόμου όσο και σημαντικές πληροφορίες του χαρακτήρα του, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες στον θεραπευτή.