Ψυχοθεραπεία

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία είναι η διαδικασία κατά την οποία ο θεραπευόμενος χτίζει μία σχέση ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τον θεραπευτή, με στόχο να αλλάξει τη ζωή του για να βρει γαλήνη και ευτυχία. Μέσα απο την ειλικρινή του έκθεση στον άνθρωπο που επέλεξε να τον υποστηρίξει, θα επουλώσει τραύματα του παρελθόντος, θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα που βασανίζουν τη καθημερινότητα του και θα στοχεύσει στη προσωπική του εξέλιξη.