Ψυχοθεραπεία

Θεραπεία ζεύγους

Θεραπεία ζεύγους

Σε κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, η θεραπεία ζεύγους στοχεύει στην ειλικρινή  έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων των δύο συντρόφων, στην ανάλυση των προβλημάτων που τους δυσκολεύουν να συνυπάρχουν και που πιθανώς εκδηλώνονται με αρνητικές  συμπεριφορές και  στη βελτίωση επικοινωνίας μεταξύ τους. Όλοι γνωρίζουμε ότι στα « συστατικά» μίας υγιούς σχέσης ζεύγους συμπεριλαμβάνονται η  οικειότητα, η συναισθηματική ωριμότητα, η αλληλοεκτίμηση και η ουσιαστική επικοινωνία με στόχο πάντα τη  προοπτική, την  εξέλιξη, την  ικανοποίηση και των  δύο μελών  της σχέσης και τη πραγμάτωση κοινών σχεδίων και ονείρων.