Συμβουλευτική Οικογένειας

Συμβουλευτική Οικογένειας

Είναι ένα είδος συμβουλευτικής που βοηθά τα μέλη μιας  οικογένειας να βελτιώσουν την επικοινωνία μεταξύ τους και να βρούν πιθανές  λύσεις στα προβλήματα που τους απασχολούν. Η οικογενειακή θεραπεία μπορεί να συμπεριλάβει κάποια μέλη της οικογένειας που θέλουν να συμμετέχουν ή ακόμα και όλα αναλόγως τη σοβαρότητα της  περίπτωσης  της οικογένειας. Προβλήματα στο γάμο, στις σχέσεις γονιών-παιδιών, οικονομικά προβλήματα και διαχείριση, εξαρτήσεις μελών της οικογένειας ή ψυχοπαθολογία κάποιου μέλους  μέσα στην οικογένεια(συνήθως ταυτόχρονα και με ατομική θεραπεία του ίδιου του μέλους) είναι κάποια από τα θέματα που μπορούν να συζητηθούν-δουλευτούν στην οικογενειακή θεραπεία. Η οικογενειακή θεραπεία βοηθά τα μέλη μιας οικογένειας να κατανοήσει ο ένας τον άλλο  και να έρθουν πιο κοντά